ATT VARA HOS OSS

Så här går det till

DiBiS samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning, genom arbete eller studier.

Om din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan beställer tjänsten hos oss på DiBiS, får du träffa någon av våra arbetsledare som hjälper dig tillrätta hos oss.

Vi möter framförallt långtidsarbetslösa och personer med olika behov av rehabilitering. Tillsammans strävar vi efter att hitta helhetslösningar kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma tillbaka till ett självförsörjande spår.

Arbetsträning

DiBiS erbjuder arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning. Vi vänder oss bl.a. till långvarigt sjukskrivna och människor som stått utanför arbetsmarknaden länge.

DiBiS har 10 års erfarenhet av arbetsträning och utifrån förmåga får varje människa växa i sin egen takt. Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen är av sådant slag att de utförs utan krav på prestation. Hos oss prioriteras kvalitet framför kvantitet. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar. Målsättningen är att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden.

Jobb och utvecklingsgarantin

DiBiS är också anordnare inom programmet Jobb och Utvecklingsgarantin och samarbetar med Arbetsförmedlingen i Söderhamn. Vi tillhandahåller förstärkt arbetsträning och andra former av sysselsättning inom jobb och utvecklingsgarantin.

Intresserad?

Vi ställer inga krav på förkunskaper inom data då du kommer till oss. Hos oss får exempelvis du som är helt utan förkunskaper lära dig allt från grundläggande data till avancerad bildbehandling.

Är du intresserad av att veta mer om de olika alternativen, veta mer om eventuell möjlighet till sysselsättning hos oss på DiBiS eller kanske rentav intresserad av att göra ett studiebesök så är du välkommen att kontakta oss.