Bergvik
SWB00016

Bild 16
av 346

Ej registrerad
Kommande funktion

Järnvägsstationen i Bergvik.
Bilden är tagen efter år 1915 eftersom kyrkan syns i bakgrunden. Den invigdes 1914.
Vid den tiden var Karl Tirén chef på stationen.
Att stationen hade en så pass stor bangård kom sig av att sulfitfabriken i Vannsätter transporterade stora mängder gods på järnväg.
Tidigare hade stationens verksamhet påverkats av att Hälsinge Regemente fanns på Mohedsamt att Bergvik hade sågverk i närheten.
Stationshuset var originellt så till vida att resenärerna fick använda en överbyggd trappa för att gå till eller från expeditionen.
Stationsinspektoren disponerade hela övervåningen. Övrig personal, med rätt till tjänstebostad, bodde i anslutning till stationsområdet. Dessa bostäder finns ,när detta skrivs år 2011, fortfarande kvar.
Såväl denna station som den som byggdes på 1950-talet är rivna. Godsmagasinet från mitten av 1800-talet märktes ner och flyttades med avsikten att det skulle återuppföras på annan plats.

1920-taletExteriörJärnvägsspår, Hus, Stationshus, Perrong, Vagn
Påsiktsbild
SWB00016Söderhamns kommunLjusneStig Wallströms ArkivBergvik
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här