Ljusne
SWL00002

Bild 2
av 2131

Ej registrerad
Kommande funktion

Söder i Ljusne
Oskar Söderlind far på inspektionsresa med dressinen. Han skötte järnvägsspåret efter Ostkustbanan från Vallviksvägen till någonstans mellan Ljusne och Skallgårdssund. Oskar Söderlind var alltid uniformsklädd under arbetet, statsantälld som han var, vilket var ganska ovanligt i Ljusnetrakten där de flesta var anställda av "bolaget". Hans uppgifter var bland annat att se till växlar och byta slipers.
Oskar Söderlind med familj flyttade till Ljusne ca 1926 från Marma i Uppland, de bodde vid anhalt Källsjön på Söder i Ljusne också kallad Lill- Stockholm.

Info Gösta Söderlind, son till Oskar Söderlind

Ostkustbanan Härnösand – Gävle invigdes i oktober 1927
Stugsund – Ljusne blev färdig 2 dec 1923
Gävle Södra – Ljusne 3 nov 1926
Redan 1916 köpte OKB av SJ den tre kilometer långa bandelen mellan Söderhamn och Stugsund
Privatägda OKB införlivades med SJ och förstatligades 1933.

c:a År 1930VerksamhetMan, Järnvägsspår, Dressin, Järnvägsövergång
Påsiktsbild6.0 x 6.0 cm
SWL00002Söderhamns kommunLjusneStig Wallströms ArkivLjusne
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här