Bergvik
BAB00004

Bild 4
av 686

Ej registrerad
Kommande funktion

Bergviks station och bostadshus.
Platsen och verksamheten hade stor betydelse från det att den första järnvägsrälsen lades ut mellan Söderhamn och Bergvik. Den förlängdes ganska snart för att bli en viktig länk mellan Söderhamn och stambanans station i Kilafors. Under regementstiden i Mohed var stationen också betydelsefull på grund av att tågtransporterna radikalt kom att förändra soldaternas möjlighet att komma till sitt regemente när inkellelseordern kom.
Den här redogörelsen säger en del om vilka orter som berördes:
När järnvägen Söderhamn - Kilafors blev klar 1886 fick Bergviks station ökad betydelse
för bl.a. Helsinge Regemente lägerplats på Mohed fram till 1908.
Det fanns 8 kompanier med 150 man på varje kompani.
Exempel:
Ovansjö kompani steg på i Storvik - åkte över Kilafors till Bergvik.
Livkompaniet steg på i Bollnäs - åkte över Kilafors till Bergvik.
Forsa kompani steg på i Hudiksvall-Forsa - åkte över Ljusdal - Bollnäs - Kilafors till Bergvik.
Jerfsö kompani steg på i Jerfsö, åkte över Bollnäs Kilafors till Bergvik
Från Bergviks station marscherade kompaniernas trupper till Mohed.

11 apr 1863 – 20 aug 1866LandskapHus, Tåg, Timmer, Timmervagn
BAB00004Söderhamns kommunSöderhamns kommunarkivBergvik och Alas BildarkivBergvik
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här