Blandad samling
XMK00002P

Bild 29
av 185

Helmer BjörklundOlof Helmer Björklund1910-06-28 — 1986-05-18Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Korstågskören i annan vinkel. I förgrunden pastor John Hedlund och kampanjens solist och körledare, Artur Erikson.
Den iögonfallande mikrofonen tyder på att delar av den grammofonskiva som gavs ut spelades in vid det här tillfället.
Violisten vid räcket är Yngve Forslin och till vänster om honom skymtar Bartil Norin.

År 1958VerksamhetMikrofon, Kör
Påsiktsbild
XMK00002PSöderhamns kommunBergvikSöderala-Mo MissionsförsamlingBlandad samling
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här