Blandad samling
XMK00002N

Bild 27
av 185

Helmer BjörklundOlof Helmer Björklund1910-06-28 — 1986-05-18Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Artur Erikson dirigerar Korstågskören i
Söderhamns Missionskyrka.
Körmedlemmarna och musikanterna kommer från de missionsförsamlingar som fanns runt om Söderhamn. Då fler än i dag efter samgåenden.

År 1958VerksamhetKör, Flygel
Påsiktsbild
XMK00002NSöderhamns kommunBergvikSöderala-Mo MissionsförsamlingBlandad samling
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här