Blandad samling
XMK00002D

Bild 17
av 185

Helmer BjörklundOlof Helmer Björklund1910-06-28 — 1986-05-18Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Här har fotografen fångat John Hedlund i en avspänd position. John Hedlund var en av riksevangelisterna i dåvarande Svenska Missionsförbundet. Numera Svenska Missionskyrkan.
John Hedlund fick fria händer att utveckla sin korstågsidé vilket innebar att han under ett korståg som pågick ca en månad också planerade framtida engagemang. När den här bilden togs var mobiltelefonen ännu inte uppfunnen. John Hedlund befinner sig i vaktmästarbostaden, granne med kyrkan. Där kunde han tala ostörd.

HEDLUND, John Gustav Waldemar, pastor, f. 1912-11-27 i Filipstad. Föräldrar: stationskarl Gustav Hedlund o.h.h. Lydia Kristina, f. Jahnsson. Genomg. evang.k. 31, 32, Teol. Sem. 37-41. Juniorsekr. i Kalmar läns distrikt 41-43, SMF:s evangelist 43-48, 51-. Red. för Ny Horisont 49-50, redaktionell medarb. i Svensk Veckotidning 65—69, redaktör 69—72, medarb. 73-, red. för Nytt Liv. Skr. Allvarsord i allvarstider 33, Ideal eller idoler 42, Landskampen o. livskampen 43, Minerat område 44, De riskfyllda ungdomsåren 45, Larmsignaler 46, Brandförman Larsson böjer knä 46, På tal om ungdomen 46, Till storms mot nöjesindustrien 47, I Amerika 48, Varför jag inte super 50, Under horisontlinjen 50, Winnefred Larson - sjungande miss 50, Den undre världen och den övre 53, Från Nålens jazzestrad o. Billy Grahams plattform 54, Korståg i Folktuna 55, Handledning för medhjälpare i korståg 56, Guds barn 57, Genom fromhetsvallen 57, Att evangelisera mera 58, Celldörren och frälsningsporten 58, red. Somliga till evangelister 53, Sunri Ratkaisu (predikningar utg. i Finland) 55, Vardag o. vision 62, Rent ut sagt 63, Synden i Sverige - nåden i Kristus 64, Skjut inte på predikanten 64, Bud från Gud 65, Ung-vild-kär 66, Mot väggen 69, Samtal 70, Utfrågad 71, Svart på vitt 72, Det roliga allvaret 73, Varför just Jesus? 74, Var håller Jesus hus 75, Silvia och silvertronen 76, Västerlandet i Guds vågskål 78.
Gift 43 med Britt Sigrid Lovisa Pettersson, f. 1918-09-15.

År 1958PorträttMan, Fåtölj, Telefon
Påsiktsbild
XMK00002DSöderhamns kommunBergvikSöderala-Mo MissionsförsamlingBlandad samling
Hjälp oss att komplettera, klicka här