Blandad samling
XMK00001A

Bild 1
av 185

Ej registrerad
Kommande funktion

Konferensplatsen i Bergvik med det primitiva tält som användes från starten 1932 och fram mot slutet av 1930-talet då ett nytt tält inköptes.
Under 1930-talet och många år framåt var tältkonferenser vanliga inom frikyrkorörelsen. I Bergvik var det pastor Ebbe Bolin som övertygade styrelsen i det som hette Söderala Missionsförbund att ta sig an den nya trenden.
Förbundet bestod av församlingarna i Bergvik, Vansäter, Marmaverken och Söderala. Samtliga församlingar var mycket självständiga. Samarbetet gick ut på att ha en heltidsanställd pastor som dessutom skulle ha en bostad. Det blev den villa med stor tomt som länge gick under namnet Pastorsbostaden.
I dag en privatägd bostad vars generösa tomt erinrar om att det fanns gott om plats för tält och parkering.
Deltagande församlingar ryms sedan 1980-talet inom Söderala-Mo Missionsförsamling.

1930-taletVerksamhetFolksamling, Mötestält
Påsiktsbild
XMK00001ASöderhamns kommunBergvikSöderala-Mo MissionsförsamlingBlandad samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här