Johan Andersson
XJA00001

Bild 1
av 47

Johan Andersson1853-09-27 — 1921-04-03Gävleborg, Söderhamn, SöderhamnSandarne
Kommande funktion

Timmerupplag i skärgården
Bildäg. Söderhamns Museiförening

Timmerupplag utanför Långrörs sågverk, troligen i slutet av 1870-talet. I förgrunden en spelbåt, som användes för att dra timmerbommar, och bakom den en lastpråm med vilken man lastade fartyg. Fotografiet är taget ungefär från Stångskär (numera kajen vid oljehamnen i Långrör). Öarna är, troligen, till höger Myrskär (med Hörningarna i bakgrunden); längre bort till höger om segelskutan, Branthäll; längst till vänster, närmast, Brändskär och strax bakom Skuggskär (Fyrholmen). Med förstoring kan man skönja den relativt nybyggda (1876) fyrmästarbostaden på Skuggskär (jfr XSF0051/164), hem för den stora sjöfartsfamiljen Strandlund (läs SWS00313).

Verksamhet
Påsiktsbild
XJA00001Söderhamns kommunSöderhamnSöderhamns MuseiföreningJohan Andersson
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
  • Ämnesord
Hjälp oss att komplettera, klicka här