Blandad samling
XSF00001

Bild 1
av 248

Sture Claesson1941-04-20 — Gävleborg, Söderhamn, NorralaVågbro
Kommande funktion

Invigning av den nyrestaurerade Svartsundsrännan den 10 juni 2007. Ordförande i Söderhamns Kust och Skärgårdsförening, Lennart Andersson, håller i bandet t v och landshövding Christer Eirefeldt ,Gävleborgs län klipper bandet tillsammans med kommunalrådet Eva Tjärnström, Söderhamn.

Ett projekt, som pågått i 3,5 år i Söderhamns Kust- och

Skärgårdsförenings regi är upprustningen av Svartsundsrännan.

Men Svartsundet, som kan sägas vara Söderhamns uthamn för seglande handelsfartyg norrut, finns omnämnt i skrifter redan från 1300-talet. Det kan man läsa om i arkeolog Mats Mogrens avhandling ”Faxeholm i maktens landskap”, utgiven år 2000:
-”Det är dokumentariskt belagt att när ärkebiskop Birger Gregersson passerade Norrala 1374 på väg hem från Norrbotten, så sökte han natthamn i Svartsundet mellan Skatön och fastlandet. Han ville komma i kontakt med Norrala kungsgård och kyrka så smidigt som möjligt.”

Rännan har på grund av landhöjningen muddrats flera gånger. Förra gången det gjordes en större insats var 1928.
Nu den 3 december 2007 avslutades projektet med den senaste stora upprustningen, som kostat 4,1 miljoner kronor. Rännan, som är 1,6 km lång, är nu 9m bred, 1,6m djup och 3-6m bred i botten. Den segelfria höjden är 3m. Hastigheten är maximerad till 3 knop.

Finansiärer har varit Söderhamns kommun, EU, 60 lokala företag och föreningar
samt drygt 200 enskilda personer.

År 2007VerksamhetFolksamling, Bro, Invigning, Broräcke, Sax
XSF00001Söderhamns kommunSöderhamnSöderhamns Kust och SkärgårdsföreningBlandad samling
Hjälp oss att komplettera, klicka här