Blandad samling
XSL00007

Bild 7
av 1270

Ej registrerad
Kommande funktion

Per Lindbergs hus (John Lindberg står vid uthusdörren) och Per Sjöbergs, bägge husen byggdes 1938.
Bilden är tagen före flytten av byggnaderna inför kaftverksbygget Ljusne Strömmar i Ljusnan. Husen låg ganska nära älven, lite nedströms ”gamla byn” och måste flyttas på grund av dammbygget. Husen flyttades 1947 ungefär okt, nov. Axel fyllde tre år den 1:a nov, under flytten. Även Gunnar Sörlings hus flyttades på samma sätt.

Per Sjöberg som varit landbonde vid Norrgården byggde sitt egnahem tillsammans med sonen Per 1938. Där bodde det äldre paret Per och Karolina samt sonen Per, som gifte sig 1943 med Linnea, samt barnen Ingegärd och Axel. Karolina bodde kvar till sin död 1949.

Per Sjöberg född 1864 död 1943
Karolina Sjöberg född Svensson 1872 död 1949
Linnea Sjöberg född 1910, Ellner, död feb. 2003
Ingegärd Sjöberg född 1943 gift Svensson
Axel Sjöberg född 1944

Per Lindberg hade tidigare varit landbonde vid Östergården. I Lindbergs hus bodde Per med hustrun Beda, vilka barn som bodde kvar där är osäkert, de var vuxna när huset byggdes. Sonen Helmer och en dotterson, John Lindberg bodde i alla fall där, eftersom mamman Elvira hade dött.

Beda Lindberg levde till 1945, Helmer Lindberg tog över huset efter Per, som dog 1949

John född 1925

Info om Sjöberg: Ingegärd Svensson, Majvor Mäki Sjöberg.

RING SÅ RULLAR VI!
Ett reportage i tidningen Se nr 49 1947 på tre helsidor, beskriver flyttningen av de bägge husen, i text och med flera fotografier. Det var Fritz Persson och hans arbetsgäng från Blekinge som ombesörjde flytten. Husen som vägde 50 ton var, lyftes med domkrafter och pallades under, sedan rullades husen på speciella spår som lades ut. Nordsvenska stoet Alva drog husen med hjälp av taljor och block ca 1200 meter till den plats de står i dag. Alva var landbonden Axel Melins häst.

Reporter var Åke Hjelm och fotograf var Lennart Nilsson, namnet kanske är bekant?

År 1940 – 1947ByggnadMan, Hus, Skog, Äng, Buske
Påsiktsbild
XSL00007Söderhamns kommunSörljusneSörljusne IntresseföreningBlandad samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här