Hilding Jonsson
LHJ00001

Bild 1
av 145

Hilding JonssonKarl Hilding Jonsson1903-01-29 — 1976-04-18Gävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Bilden visar stående från vänster:
1. Viktor Blomqvist
2. Ruth Snögren
3 . Gerda Blomqvist
4. Evald Snögren

Främre raden från vänster:
1. Eivind Snögren
2. Torbjörn Snögren,
3. Per-Erik Snögren
4. Tommy Snögren

c:a År 1960GrupporträttHatt, Överrock, Bänk
Påsiktsbild
LHJ00001Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningHilding Jonsson
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här