Blandad samling 1
XBA00025

Bild 25
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Ännu har inte själva dammen tagit form. Det man ser är en del av grunden till maskinhallen samt det arbete som påbörjats för att ge plats för en regleringsbar flottränna.

Verkställande direktör för bolaget var
Ragnar Sundfeldt
Kraftförvaltningen i Bergvik leddes av
överingenjör Gösta Sundin

1960-taletVerksamhetKraftverksbygge, Spont, Formsättning
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00025Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här