Blandad samling 1
XBA00010

Bild 10
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Slängskopan av märket Marion gick i en klass för sig under byggtiden. Se även bild XBA 00054. Långa tider användes den för muddring av älvfåran, och släntning av stränderna. Men lika ofta lastade den Euclid-truckarna vars flak och övriga konstruktion svarade mod kraven.
Man fick lätt känslan av att en folkvagn lätt skulle få plats i den storra och massiva skopan.
Arbetet när bilden togs handlar om uppförandet av fångdamm 2.
Till höger ses formsättningen för den första av två turbiner. Bergviken med Smalsjön och gattet ut mot de större ytorna syns i bakgrunden liksom den lilla stugan som användes som rastlokal för flottare som skötte tappningen.
Fabriken i Vannsätter finns i bakgrunden. Den hade vid den här tidpunkten fått ett nytt syratorn, 45 meter högt.
Bilden visar även de stabila avskärmningar som gjordes för att fri- och torrlägga de ytor som behövdes för schaktning, formsättning och småningom gjutning.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

Verkställande direktör för bolaget var
Ragnar Sundfeldt
Kraftförvaltningen i Bergvik leddes av
överingenjör Gösta Sundin

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetVy, Formsättning, Slängskopa, Tryckluftsledning
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00010Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här