Blandad samling 1
XBA00003

Bild 3
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Samtidigt med byggandet av kraftverket fick Bergvik en ny bro över Ljusnan. På bilden pågår arbeten på det norra brofästet.
I bakgrunden syns den kraftstation som även den revs under den intensiva byggperioden under 1960-talet. Den byggdes åren 1901-1902.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

Verkställande direktör för bolaget var
Ragnar Sundfeldt
Kraftförvaltningen i Bergvik leddes av
överingenjör Gösta Sundin

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetArbetare, Cementblandare, Dragkärra, Trafikskylt
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00003Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här