Rivna hus
XRH00003

Bild 3
av 81

Ej registrerad
Kommande funktion

Hus 295 med adress Lumavägen 1 sett från nordost byggdes omkring 1917 av Ljusne-Woxna AB och användes då som arbetarbostäder. Viss ombyggnation skedde 1965 och innan rivningen användes detta som bostadshus.

Fotot taget av Carl-Magnus Gagge.
Margareta Nilsson: I det här huset bodde Axelsson,Kämpe,Tinglöv och Nordahl i början av 1960-talet.
Byggnaderna är uppförd i trä i två våningar. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel och målad med Falu rödfärg. Det brutna sadeltaket är täckt av tvåkupigt lertegel. Grunden är uppförd av betong. En förstukvist med två ingångar på vardera gavel.
Båda våningsplanen har två lägenheter om vardera 1 rum och kök. Förstuga med garderob och toalett och elvärme.
Lägenheterna moderniserades i slutet av 1940-talet och i mitten av 1960-talet.

okt 1981ByggnadLjusne BostäderTräd, Hus, Fönster, Hustak
Påsiktsbild
XRH00003Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningRivna hus
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här