Skogs Församling
XHO00014

Bild 14
av 191

Ej registrerad
Kommande funktion

Vägen mot kyrkan i Skog

Gården i förgrunden kallades förr "Jäderlöfs",här har bott tre generationer Jäderlöf. Anders Jäderlöf var sockenskrivare och kronolänsman, han avled 1837. Sonen Olof Teodosius, svor sjömanseden 1841 och var sjöman en tid men återvände sedan till Skog. Vid Jäderlöfs fanns på 1800-talet Skogs första affär. Det var änkefru Anna Sophia Jäderleuf, änka efter Anders, som år 1841 begärde hos Kungl. Majt:s Befallningshavare att få idka handel i Skog med vetemjöl, sill, fisk, snus och tobak. Om Anna Sophia själv drev handeln eller enbart upplät lokal för sådan åt fröken Märta Elisabeth Hård av Segerstad som 1841 erhöll sockenstämmans tillstyrkan om handelsrättigheter.är inte klarlagt. Jäderlöfs sålde en av byggnaderna till Märta Elisabeth Hård av Segerstad.
På 1900-talet ägde Gottfrid Bergström huset och bedrev kioskrörelse hör.

1900-taletLandskapVäg, Kyrka, Fastbandhage, Gård
XHO00014Söderhamns kommunHolmsvedenStråtjära Holmsveden PROSkogs Församling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här