Skogs Församling
XHO00010

Bild 10
av 191

Ej registrerad
Kommande funktion

"Kyrkstan" i Skog

Utsikt från kyrktornet i Skog mot Kallbäck. Bilden är tagen på 1890-talet över "kyrkstan" som i gamla tider bredde ut sig runt om den gamla träkyrkan som stod på kyrkogården. Enligt Humbles bok, Socknen på Ödmorden, omnämndes kyrkstan redan år 1672 där prästen Nils Bruzelius klagade på "de hus som stå vid kyrkan".
Kyrkstugorna uppfördes av utbyarnas bönder som behövde någonstans att sova över vid kyrkobesök. Där fick "inhyses" folk bo och kyrkobesökarna hade varma stugor att få nattkvarter i. Brukspatron Burchard Löfman på Gullgruva hade redan 1752 fått rättens tillstånd att hålla krog i sin gård vid kyrkan. Rätten tyckte också att en allmän krog skulle hållas till allmänhetens nödtorft.
Många kyrkstugor fick flyttas när den nya kyrkan skulle byggas 1805.

1800-taletLandskapBondgård, Skog, Stuga
XHO00010Söderhamns kommunHolmsvedenStråtjära Holmsveden PROSkogs Församling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här