John Bjurqvist (Jovi)
HJB00016

Bild 19
av 4420

John Bjurqvist
Kommande funktion

Johan Fernsten, Lilltjära Kilafors binder snedhage.

Reportage publicerat i Kuriren 20/5-64 Text och foto Jovi. (varsamt redigerat av Kitty Skoglund)

F.d. SKOGSARBETARE I KILAFORS EXPERT PÅ ATT "STÄNGA HAGE"
Inte många kan nu för tiden konsten att "stänga hage" - d.v.s. att av smala gran- och tallstammar och med granstörar som stolpar, bygga ett äkta gammaldags stängsel. Taggtråd, "vanlig" tråd, ribbor, staketspjälor, trådnät och plaststängsel har efterträtt de gamla metoderna vid anläggandet av nödiga stängsel vid åkerrenarna och kring gårdsplanerna. En som behärskar den gamla konsten, och en av de få, vågar man säkert säga, är 70-årige förre skogs- och jordbruksarbetaren Johan Fernsten, Lilltjära, Kilafors. Det blir avsevärda sträckor "hage," som han stängt i sina dagar. Det blir stängsel som stoppar åtminstone ett tjugotal år. Byter man någon granstör alltefter, som de förstörs , ja, då kan en sådan "hage" räcka ännu längre..... Fernsten har själv huggit virket i den hage han bygger hos hemmansägare Valdemar Eriksson i Västergården i Lilltjära. Han har också letat alla späda grantelningar, som han använder till "hagband" - d.v.s. till att knyta samman stängslet med. Men det är svårt nu för tiden att få hagband som håller. Man får ta det varligare än förr, om det skall gå bra. Är det kylig väderlek så måste man "basa" (brasa?) hagbanden över en eld, för att få dem mjuka. Nu i sommarvärmen behövs inte det.
Bildtext; Johan Fernsten i Lilltjära, Kilafors, är en av få, som nu för tiden kan konsten att "stänga hage"

20 maj 1964PorträttMan, Keps, Snedhage
Negativ6.0 x 6.0 cm
HJB00016Bollnäs kommunHaneboHanebo HembygdsföreningJohn Bjurqvist (Jovi)
Hjälp oss att komplettera, klicka här