Stadsbilder Bollnäs
SBS00010

Bild 1
av 1001

Ej registrerad
Kommande funktion

Bollnäs Kyrka 1800-talets början

Teckningen utförd i mitte av 1800-talet av Bollnäsprosten Olof Noreus sondotter Pamela
Noreus född 1817 i Linköping- död 1892 i Stockholm. Om Olof Noreus kan sägas, han
utnämndes 1763 till Kyrkoherde I Bollnäs där han kvarstannar i 40 långa år till sin död
1803.
Konstnären har fångat utsikten från gamla Gästgivargården som då var Heden nr 3
"Samuel-Ers" {nu Nygården). 1797 delades hemmanet och hälften tillföll Heden nr 5.
Gården låg på sluttningen strax norr om edenvägen. Nedanför flyter bred och präktig
Bullerån, här kallad Myrbäcken, betydligt vattenrikare än i våra dagar. Den kunde då för
tiden dra både såg och kvarn. Prästgårdens kvarn låg strax till höger på bilden nedanför
Per-Lars gården, där även ett givande fiske hörde prosten till.
Tvåvåningshuset till vänster på andra sidan Nybron är det gamla fattighuset, (som fick ge
vika när järnvägen skulle byggas.)
Fattighuset skymmer Polackens och hela raden av kyrkstallar oh kyrkstuga ner mot den
s.k. Brobron (senare Röbron) över Bullerån nära utloppet I Kyrkvägen.
På den slingrande Hedenvägen med sina gamla hederliga gärdesgårdar ser man kanske
prostafar själv, den mäkta lärde Teol. D;r Olof Noreus vandra hemåt med stav i hand. Han
kan under vägen ta sig en titt på sin egen ägandes gröda på fältet till höger, Norra åkern
kallad.

1800-taletLandskapHus, Väg, Kyrka, Sjö
Påsiktsbild
SBS00010Bollnäs kommunBollnäsForskarföreningen Släkt och Bygd i BollnäsStadsbilder Bollnäs
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här