Emil Olsson
HEO00025

Bild 25
av 1102

Emil Olsson
Kommande funktion

Flottning vid "Fansån" Hanebo finnskog.

På bild 24 kan vi se skeendet innan det att timret skulle flottas fram från något avlägg i skogen. Ofta fortsatte arbetet från vintern i skogen till våren och försommarens start med flottninngen. Detta var ofta ett hårt och riskfyllt arbete som utfördes till största delen av skogsarbetare från vintern tidigare på året.

c:a 1930-taletVerksamhetBåtshake, Timmer, Flottare
Glasplåt
HEO00025Bollnäs kommunHaneboHanebo HembygdsföreningEmil Olsson
Hjälp oss att komplettera, klicka här