John & Carl Falk
JKF00015

Bild 15
av 356

Ej registrerad
Kommande funktion

Bogserbåten Woxna II vid Ljusnans utlopp i Ljusne. Haret till vänster.
Båten byggdes omkring 1870 kanske vid Stenåker i Söderhamn.
Besättningen utgjordes av skeppare, maskinist, 2 eldare, styrman, däcksman och kocka.
Såldes till Sundsvall omkring 1920. Gick som regel utomskärs och transporterade vanligtvis kol och malm. Kolet från Norrlandshamnar och malmen från Roslagen.
se även bild SWL01446, XLJ02214, XLJ03775 , XSW00088 och XSW00981, SWL01352, XSW00016, XSW00396, XSW00015, JKF00016 och JKF00088

ExteriörLjusne ExteriörVatten, Bostadshus, Ö, Skorstensmärke, Bogserbåt, Lanterna
JKF00015Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningJohn & Carl Falk
  • Fotograf
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
Hjälp oss att komplettera, klicka här