John & Carl Falk
JKF00008

Bild 8
av 357

Ej registrerad
Kommande funktion

Kättingfabriken vid Ljusnans utlopp i Ljusne.
Här har tillverkats kätting under 100 år från 1884 till 1984.
Den vita byggnaden till höger kallades "Frankrike", det var klensmedjan, där tillverkades klenkätting.

c:a År 1935 – 1939ExteriörLjusne KättingfabrikSkorsten, Älv, Fabriksbyggnad
JKF00008Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningJohn & Carl Falk
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här