Arkiv Kilafors Bruk
HKB00014

Bild 14
av 98

Ej registrerad
Kommande funktion

Bildens motiv är hämtat från Öster Dalälven vid Gagnef.

Till vänster i bilden finns en äldre flottbro som flyter på Öster Dalälvens strömmande vatten. Till höger finns i brogolvet fastspikade tvärslåar för att underlätta för människor och djur att ta sig fram. Vid den bågformade delen av bron tycks vattnet strömma och ett antal stockar flyter på det spegelblanka vattnet. I bakgrunden höjer sig landskapet med en blandning av åkrar, buskage och skog. Två stugor finns i landskapet.

Bilden är fotograferad under 1910-talet och ingår förmodligen i en samling glasplåtar från förvaltare Albert Johnssons familj.

Funderingar kring bilden:
Hur det kommer sig att denna bild finns bland Albert Johnssons foton kan man bara spekulera i. Det kan kanske handla om en resa för nöjes skull eller en affärsresa. Att Alberts far Jon Johnsson köpt in skog i Dalarna är nog ganska troligt. Och då har man nog behov av att se till sina skogsskiften vad gäller planläggning av skogarnas skötsel.

Kickan Malander Kilafors har lämnat in bilden till Hanebo hembygdsförening för arkivering och digitalisering.

Text Georg Olsson

HKB00014Bollnäs kommunHaneboHanebo HembygdsföreningArkiv Kilafors Bruk
  • Fotograf
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
  • Motivkategori
  • Ämnesord
Hjälp oss att komplettera, klicka här