Arkiv Kilafors Bruk
HKB00007

Bild 7
av 98

Ej registrerad
Kommande funktion

Gamla bruksmagasinet på Kilafors järnbruk. Två viktiga vägar korsas här vid magasinet. Den närmaste vägen i förgrunden förbinder brukets norra och södra delar.Den korsande vägen leder till vänster fram till herrgården och den högra ansluter till den stora landsvägen genom Hanebo socken. På ömse sida om vägen har lövträd planterats. Framför magasinet finns två stolpar med elledningar.Bruket genererade egen el vid bruksdammen. I bakgrunden till höger där järnvägen ligger finns två stolpar med isolatorer och ledningar för telegraf och telefon.

Bilden är fotograferad under 1910-talet och ingår i en samling glasplåtar från förvaltare Albert Johnssons familj.

HKB00007Bollnäs kommunHaneboHanebo HembygdsföreningArkiv Kilafors Bruk
  • Fotograf
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
  • Motivkategori
  • Ämnesord
Hjälp oss att komplettera, klicka här