Ingemar Stark
PIS00014

Bild 14
av 374

Ej registrerad
Kommande funktion

Avbild av målning, stationshuset i Söderhamn till vänster, kyrkan Ulrika Eleonora.
Målningen av Albert Blombergsson är från 1861, samma år invigdes kommunikationsleden mellan Söderhamn och Bollnäs.

Uppgifter från Lars Nylanders bok Albert Blombergsson Liv och konst.

Söderhamns första järnvägsstation invigdes 1861. Själva stationshuset står fortfarande kvar (kv. Hunden 1) men har senare blivit utbyggt på sidorna. Stationen användes endast för persontrafik. Trafiken på banan Söderhamn - Bergvik lades ned den 15 november 1885. Järnvägen byggdes därefter om till normalspår och förlängdes till Kilafors, där den anknöts till till norra stambanan.
Text från Söderhamnsstadsbebyggelse, Historik och bevarandeplan 1985

Järnvägslinjen Söderhamn – Bergvik
var en del av ett kombinerat järnvägs- och sjötransportsystem mellan Söderhamn och Bollnäs.
Järnväg till Bergvik 1,5 kilometer.
Sedan ångbåt på sjön Bergviken till Landafors.
Sedan Landabanan som kom till som en hästbana 1861. Den gick från Bergviken förbi Landaforsen 1,9 kilometer till Edsänge. 1878 upphörde trafiken på Landabanan, när Norra stambanan nådde Bollnäs.
Sedan ångbåt på Ljusnan och sjön Varpen till Bollnäs.
Landabanan drivs idag (2021) av föreningen Landabanan. /Info Wikipedia

ExteriörBro, Äng, Kyrktorn, Byggnad, Målning
Påsiktsbild
PIS00014Söderhamns kommunSöderhamnPrivata ArkivIngemar Stark
  • Fotograf
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
Hjälp oss att komplettera, klicka här