Ingemar Stark
PIS00008

Bild 8
av 374

Ej registrerad
Kommande funktion

Söderhamn efter branden 22 juli 1876. Stommarna av Rådhuset stod kvar, liksom på Helsingebanken (man kan se gaveln bakom Rådhuset).

Jämför med bild PIS00003


Stadsbranden 22 juli 1876 var förödande för stadens centrala delar. Branden uppstod i en målarverkstad invid Rådhustorget och spred sig med våldsam fart i den kraftiga vinden. Efter sju timmar hade man stoppat elden. Under denna korta tid hade dock 177 boningshus med uthusbyggnader och 72 sjöbodar brunnit ned. Branden berörde även offentliga byggnader som rådhuset, lasarettet och två skolor. Omkring 2000 personer eller en tredjedel av stadens befolkning blev hemlösa. Av bilden framgår att stadsdelarna Väster och Öster samt järnvägsstationen och kyrkan undgick branden. Rådhuset vänster i bild, blev dock utbränt. Tält fick tjänstgöra som nödbostäder åt de hemlösa.
Text från Söderhamns stadsbebyggelse historik och bevarandeplan, 1985.

År 1876StadsvySkorsten, Brandrest, Hustak
Påsiktsbild
PIS00008Söderhamns kommunSöderhamnPrivata ArkivIngemar Stark
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här