Ingemar Stark
PIS00006

Bild 6
av 374

Ej registrerad
Kommande funktion

Rådhustorget i Söderhamn före branden 22 juli 1876, kyrkan Ulrika Eleonora bakom Rådhuset.
Rådhuset uppfördes 1861.
Snett till vänster bakom Rådhuset ser man Söderhamns stationshus (järnvägsstation) som invigdes 1861.
Till höger om kyrkan, läroverket byggt på 1860-talet.
Ett stort långt tak på en lägre byggnad till höger om Rådhuset, tillhörde en skola som byggdes 1829-1830. Skolsalen rymde 300 elever som undervisades enligt Lancastermetoden, där äldre elever undervisade yngre elever i grupper. Skolan kallades ”Storskolan” till skillnad från småskolan där de yngsta eleverna undervisades. Även högre lärdomsskolan med plats för 60 elever hade lokal i skolhuset, där fanns även bostad för stadens komminister och lancasterläraren. Skolhuset byggdes genom privata donationer.
Framför skolan, en byggnad med 4 skorstenar, Helsingebanken som togs i bruk 1874.
Fakta från Lars Nylanders bok "En vandring genom Söderhamns historia"

Rådhustorget före branden 1876. Byggnaderna krig torget var mestadels uppförda i 2 eller 2 1/2 våning, vilket var en våning högre än vad som var regel i övriga staden. Taken var i allmänhet täckta med enkupigt taktegel. Fasaderna var målade i ljus oljefärg med gårdssidorna och uthusen som regel rödfärgade.
Text från Söderhamns Stadsbebyggelse Historik och bevarandeplan, 1985.

År 1874 – 1876StadsvyKyrka, Bostadshus, Rådhus
Påsiktsbild
PIS00006Söderhamns kommunSöderhamnPrivata ArkivIngemar Stark
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här