Ingemar Stark
PIS00003

Bild 3
av 374

Ej registrerad
Kommande funktion

Söderhamn före branden 22 juli 1876. Foto från Västra berget. Till vänster Rådhustorget.
Storgatan går mellan den täta bebyggelsen diagonalt från bildens vänstra hörn.
Den vita byggnaden nedanför Östra berget (som ligger uppe till höger) är hospitalet.
Kullen längst bort i bild är Faxeholmen, framför ser man Söderhamns ån.

Järnvägen ledde ned till hamnen på åns norra sida, till brädgårdar och magasin. Utefter åns båda sidor sköt båthus, bryggor och magasin ut i vattnet. Staden var tätt bebyggd och bebyggelsen var strandbunden enligt mönster sedan staden grundlades. Strandgator och ett rätvinkligt gatunät var ännu inte genomfört.
Fakta från Lars Nylanders bok En vandring genom Söderhamns historia.
Text från Söderhamns stadsbebyggelse historik och bevarandeplan, 1985.

År 1874 – 1876StadsvyTorg, Rådhus, Å, Berg, Byggnad
Påsiktsbild
PIS00003Söderhamns kommunSöderhamnPrivata ArkivIngemar Stark
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här