Yngve Forslins Arkiv
XFS00014

Bild 14
av 92

Ej registrerad
Kommande funktion

Anförare skolläraren A.W. Forsell,
O. Åström 1:e tenor skräddare ifrån Å,
HT Norell 1:e tenor mjölnare från Kungsgården.
S. Törnros 2:e tenor, bonde, Ingsta.
L. Ahlström 2:e tenor, bondeson, Ale.
P. Ahlström 1e bas, bondeson, Ale.
J. Åström 1:e bas, dräng, Å.
Per Norin nr 3 överst fr v (1844-1930) 1:e bas, smedlärling, Kungsgården.
LO Hedlund 2:e bas, hållkarl, Svarven.
L. Blomstrand 2:e bas, skomakare, Ringa.

Norrala sångförening (manskör) 1867
Per Norin var Yngve Forslins morfar.

I Norrala har man alltid varit intresserad av sång. Där har funnits sångarsläkten där sången har gått i arv. Redan 1832 finns det uppgifter om kallelse till övningar i den kyrkliga sången. Socknen fick ca 1860 en ny länsman, Carl Johan Blombergsson. Norralaborna hade vid den tiden dåligt rykte. Våldsdåd och vilda uppträdanden hörde till under lördags- och söndagsnätterna. Blombergsson gick till bråkmakarna och sa att han hört att de var duktiga sångare och att han ville ha dem med i en manskör som han ämnade starta. Så när veckosluten kom kallade han dem till sångövning och genom detta blev det lugnare och bygden fick en manskör på köpet

År 1867GrupporträttMan, Manskör, Sångkör, Kör, Fickur
XFS00014Söderhamns kommunNorralaNorrala HembygdsföreningYngve Forslins Arkiv
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här