Ala
SWA00015

Bild 15
av 297

Ej registrerad
Kommande funktion

På nyårsaftonens morgon år 1972 drabbades sågverket vid Ala, Ljusne av en kraftig brand. Hela ströverksplatån utanför såghuset ödelades. Driften stog stilla genom helguppehållet, och branden upptäcktes vid 4-tiden på morgonen, På grund av den kraftiga blåsten som rådde, bedömdes det som rena turen att branden endast blev begränsad. Annars hade katastrofen varit ett faktum. Följden blev dock att sågen blev obrukbar till dess ett nytt ströläggningsverk kunde byggas. Det rådde samtidigt högkonjunktur varför företaget ville rädda möjligaste produktion. Överenskommelse träffades redan samma dag att driften skulle förläggas till Ljusnesågen, som då endast sågade dagtid. Lösningen blev treskiftkörning där tillsvidare.

År 1972ExteriörAla SågverkSågverk, Brandrest, Ströläggningsverk, Järnkonstruktion
SWA00015Söderhamns kommunLjusneStig Wallströms ArkivAla
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här