Jan Perssons samling
XJP00013

Bild 13
av 319

Ej registrerad
Kommande funktion

”BLENDA af Söderhamn” under den svåra stormen den 13 januari 1882, lat 43 grN, long 30 grW, nära Azorerna. Denna osignerade målning finns i museets ägo.
B Persson oljemålning

Ur Söderhamns Kust-och Skärgårdsförenings medlemstidning "Bränningen" nr 2, 2011.(del av artikel av Sture Claesson):

Barkskeppet Blenda, byggt på Stenåkersvarvet i Mariehill, sjösattes 1877. Fartyget tjänade sedan ”partsrederiet för Barkskeppet Blenda” med Rickard Hillman som huvudredare (i avsnitt 1 angavs felaktigt Joh. Brolin & son som ägare) i 21 år, 1877-1898. I första avsnittet om Blendas färder i rederiets tjänst kom vi till år 1881, då hon red ut en svår orkan i Cardiffs hamn.

Vi följer vidare Blendas färder och man förundras över det mod och den kunskap den tidens sjömän besatt, att ta sig fram med hjälp av kompass, sextant och vad i övrigt fanns i ett fartygs utrustning. Att kunna avläsa väder och vind och lära av andra erfarna sjömän ökade sannolikheten att nå destinationsorten. Men ändå kunde man naturligtvis inte undkomma vare sig hårt väder eller stiltje när man var till havs i månader. Om hårt väder som åter drabbade Blenda finns följande berättat:

”Storm utan like. Den 13/1 1882 utsattes Blenda för en sådan storm att kapten Trapp ej förut sett dess like. Rorgängaren kastades av stormens våldsamhet fram till fören, styrmannen slungades mot den ena sidan av relingen och kaptenen mot kajutdörren med en sådan kraft att densamma söndersplittrades. Återkommen vid medvetande fann kaptenen att ingen stod vid rodret, varför han krypande begav sig dit. Seglen voro sönderblåsta och vattnet hade inträngt i kajutan i sådan mängd att där förvarade fåglar hade drunknat, av vilka endast en papegoja kunde bringas åter till liv. En ny regnrock som kaptenen var klädd i, sönderslets av stormen i tusen bitar och vattnet yrade så omkring, att det var omöjligt att se ett steg framför sig. Efter 24 timmar bedarrade stormen och efterträddes av vackert väder. Blenda visade sig under detta vindens och havets uppror vara ett särdeles sjödugligt fartyg.”

År 1882FöremålTavla, Våg, Hav, Oljemålning, Segelfartyg
Påsiktsbild
XJP00013Söderhamns kommunSöderhamnSöderhamns Kust och SkärgårdsföreningJan Perssons samling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här