Ala Fackföreningsrörelse
AFA00001

Bild 1
av 101

Ej registrerad
Kommande funktion

Framsidan av Fackföreningen vid Ala:s första fana från 1908 tillverkad av Viktor Lindblad i Örebro. Fanan förvaras idag hos Arkiv Gävleborg i Gävle.

Avdelning N:r 53 av Sågverks- och Brädgårdsarbetareförbundet bildades den 28 april 1908 av arbetare vid Ala sågverk i Ljusne. I protokoll kan man bland annat läsa att "avdelningen behandlade vid flera möten förslag om att anskaffa en fana, och slutligt förslag att köpa en sådan "till ett pris ej överstigande 200 kronor" fattades den 8 november 1908. För invigning av fanan, som kostade 130 kronor, hade man en festlighet omkring den 1 april 1909. Den 1 maj samma år deltog man för första gången med fanan i demonstrationen. Det var i Söderhamn, dit ett 20-tal gått den långa vägen".
Foto: Folkrörelsernas Arkiv i Gävle.

År 1908FöremålFana
AFA00001Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningAla Fackföreningsrörelse
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här