Ala Fackföreningsrörelse
AFA00024

Bild 24
av 101

Christer Forslund
Kommande funktion

Stockvändare på timmerbordet vid Ala sågverk. I vändarbaljorna vändes stockarna efter indikering från en mätram, så att de gick in till såghuset med toppen före.

Foto: Christer Forslund

1980-taletExteriörStock, Timmerkran, Timmerbord, Kedja
AFA00024Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningAla Fackföreningsrörelse
Hjälp oss att komplettera, klicka här