Beställa bilder ur DiBiS Arkiv

I DiBiS bildarkiv finns ett hundratal bildägare vilka enskilt måste kontaktas vid varje tillfälle då intresse för någon av bilderna föreligger.

Bildägaren kan vara en statlig eller kommunal institution, en förening eller en privat samlare, och alla har olika förbehåll för att du skall få tillgång till bilder ur DiBiS arkiv.

Någon gemensam linje för samtliga bilder kan vi därför inte erbjuda.

Sedan har det givetvis också betydelse om bilderna skall användas privat eller publiceras i något offentligt eller kommersiellt sammanhang.

Skriv och delge oss om dina önskemål (glöm inte bildnumren) och beskriv hur du skall använda bilderna så hjälper vi dig vidare.

Maila oss här.