Motivkategorier

Det finns tio motivkategorier varav endast en i taget kan väljas. Det som är mest framträdande och präglar motivet är det som ligger till grund för vilken kategori bilden klassas under.

Byggnad

Motivkategorin används när en byggnad eller flera byggnader är det dominerande i bilden. Ämnesorden talar om vilken slags byggnad det är frågan om och/eller vilken verksamhet som bedrivs där.

Djur

När fotografens prioritet är att dokumentera däggdjur, fiskar, insekter och dylikt.

Exteriör

Vy över ett samhälle eller glesare bebyggelse mellan stadsvy och landskap.

Föremål

Denna motivkategori används bara när syftet med bilden har varit att avbilda ett eller flera föremål. I övrigt är det underförstått att föremål ingår i en verksamhet och då är det verksamheten som är väsentlig. Ämnesorden preciserar vilket/vilka slags föremål det är och inom vilket verksamhetsområde de används.

Grupporträtt

Gäller som kategori på bilder med mer är en person avbildad. Ämnesorden talar om ifall det är frågan om brudfoto, familjeporträtt, studentfoto, konfirmandfoto osv.

Interiör

När motivet i huvudsak speglar insidan av en byggnad.

Landskap

En bred motivkategori. Ämnesfälten talar om vilket landskap det är frågan om t ex fjäll, by, åker, skog, sjö.

Porträtt

Motivkategorin porträtt används när det är uppenbart att fotografen tänkt avporträttera en person. Det behöver inte bara vara ateljéporträtt. Denna kategori används enbart om det är en person som avbildas. Ämnesorden preciserar om det är fråga om ett mansporträtt, kvinnoporträtt eller barnporträtt. Ämnesfälten kan också tala om ifall det är frågan om ett porträtt på en brud, en brudgum, en student, en lärare osv.

Stadsvy

Ordet stad behöver inte upprepas i ämnesfälten, det räcker med att framhäva det som är framträdande och intressant i bilden, som t ex bil, en torgmarknad, skylt och affär.

Verksamhet

Denna motivkategori används när det pågår en verksamhet på bilden. Ämnesorden får precisera vilken verksamhet det är frågan om t ex slåtter, vävning, måltid.