DiBiS Ideella

Den ideella föreningen DiBiS huvuduppgift är att samordna och leda den forskning som bedrivs i DiBiS regi, vilket innebär ansvar för den studiecirkelverksamhet, eller annan form av identifieringsarbete som bedrivs i enlighet med de kvalitetskrav som ställs inför publicering på Internet.

Därför arbetar DiBiS ideella förening med att intressera och uppmuntra innevånarna i kommunens alla delar att delta i arbetet med att samla in och identifiera de fotografier, som bör räddas åt framtiden. DiBiS Ideella Förenings Styrelse kommer från olika delar av kommunen och gör att man får en bra överblick över vilka möjligheter och behov, som kan finnas ”ute i byarna”. Att hitta personer som kan ansvara för studiegrupper på de platser, eller i de föreningar, där det finns bilder att identifiera, är viktigt och styrelsen ställer gärna upp och hjälper till att starta upp sådan verksamhet och ger tips om hur det praktiskt kan gå till att titta på fotografier, att samla in fakta och att registrera.

I föreningens verksamhet ingår styrelsemöten, årsmöte med program, medverkan i flera by- och föreningstidningar samt i Söderhamnskurirens nätupplaga. Verksamheten skall på olika sätt marknadsföra och väcka intresse för DiBiS genom utställningar, medverkan vid olika offentliga arrangemang och genom medlemsmöten med inbjudan även till allmänheten. Förhoppningsvis blir DiBiS härmed mera känt och föreningen får fler intresserade medlemmar.

Vill du bli medlem och stödja DiBiS ideella förenings arbete, så kontakta oss via vårt formulär.

VÄLKOMMEN!