SÅ HÄR ARBETAR VI MED BILDERNA

Om arbetet med bildsamlingarna

Det finns hundratals enskilda bildsamlingar i DiBiS och det strömmar till nya hela tiden. Medan vi kontinuerligt arbetar med institutioners och kulturföreningars många arkiv så strömmar allt fler privatsamlare till med bilder till DiBiS. Bilder hittas på vindar, i källare och uthus. Vi arbetar dagligen med ett trettiotal arkiv och har ett konstant flöde av nya som väntar på sin tur att bearbetas och publiceras.

Även i Bollnäs, Ovanåker och Norrsundet i Gävle kommun arbetas det kontinuerligt med ytterligare arkiv för framtida publicering i DiBiS.

 

 

Sortering & urval

När samlingarna kommer in till oss grovsorteras de. Vi skiljer i första hand på negativ, påsiktsbilder och glasplåtar. I ett andra steg kan vi också dela upp varje samling efter ämne eller storlek på det fysiska bildmaterialet.

Att handskas med det fysiska bildmaterialet

Att handskas med det fysiska bildmaterialet kräver stor försiktighet och noggrannhet. Vi rengör materialet i den mån vi kan utan att skada ytan på negativ, glasplåtar eller pappersbilder.

De bilder vi lånar in medan vi arbetar med dem förvaras nattetid i ett A-klassat bankvalv tillverkat av Robur som ursprungligen använts av Swedbank och som fanns installerat i lokalerna när vi tog över dem.

 

 

Skanning

Bilderna skannas med en Epson 750 Photo-skanner i vilken vi kan hantera både påsiktsbilder, negativ och glasplåtar. Resultatet blir högupplösta tiff-filer.

Bildbehandling

Bilderna restaureras från repor, damm och skador eller vikningar i programvaran Photoshop. Gråskalorna återställs på bleknade fotografier efter alla konstens regler. Vi kan även återställa gråskalorna på halvt bleknade bilder vilket räddat många bilder från att hamna i det så kallade cirkulärarkivet (papperskorgen/soptunnan).

Vårt mål med restaurering är att bildernas kvalitet efter en väl genomförd bildbehandling i största möjligaste mån skall återge fotografens ursprungliga intensioner.

 

 

 

Kvalitetskontroll

Kvaliteten på restaureringen och gråskalornas återställande efterkontrolleras av våra allra skickligaste bildhanterare. För detta krävs ett väl utvecklat bildseende vilket kräver lång erfarenhet och specifik personlig fallenhet. Somliga bildhanterare med fotografisk bakgrund äger naturligt denna speciella egenskap.

Konvertering och uppladdning på nätet

Med konvertering menas att vi skapar särskilt anpassade kopior av de högupplösta tiff-filerna för publicering på webben. Allt detta sköts idag av särskilt anpassade programvaror. På Internet förekommer tre olika storlekar av varje enskild bild. Vi skapar den största av dem och sedan skapar webbapplikationen en "vattenstämpel" samt de två övriga storlekarna automatiskt vid uppladdningen till arkiven på Internet.

 

 

Backup – Långtidslagring

Förutom att läggas ut på Internet i vår webbapplikation så sparar vi de förbättrade inscannade originalfilerna med dubbel backup och på flera externa platser för bevarande inför framtiden. Medan glasplåtar, papperskopior och andra fysiska media fortsätter åldras med tiden så kommer de digitala kopiorna aldrig att försämras så länge långtidslagringen sköts på rätt sätt.

Information – registrering – administrering

Idag sköts informationsflödet till våra bildsamlingar av särskild personal på DiBiS tillsammans med 75 av DiBiS utbildade personer som på ett eller annat sätt är knutna till särskilda samlingar i DiBiS databas. Dessa personer är i många fall knutna till olika hembygdsföreningar eller kan vara förvaltare av särskilda privata samlingar eller samlingar ägda av diverse statliga eller kommunala institutioner.

Per Yngve Ekblad övervakar informationsregistreringen och finns alltid till hands med råd och dåd för alla övriga registrerare i DiBiS.

 

Holmsvedengruppen: Sittande från vänster: Lars Hedberg, Christer Erixon, Åsa Eriksson, Gösta Olsson, Arne Käck. Stående från vänster: Janet Skoglund, Ulla Bäckström, Cohnny Skoglund.

LM Ericsson gruppen: Fr.v. Kjell Söderqvist, Gunilla Bodell, Sven Wallström, Olle Persson, Margareta Wallström, Mona Hammarsten och Morgan Qvick

 

Studiecirklar

För DiBiS räkning arbetar ett stort antal studiecirklar kontinuerligt med olika samlingar i arkivet. Alla studiecirklar utbildas av DiBiS att följa särskilda riktlinjer för att i största möjliga mån åstadkomma enhetlighet i informationsflödet i databasen. Vi ger även råd om hur de skall handskas med det originala bildmaterialet.

Vågbrogruppen: närmast Britta Norling Andra raden: Lennart Svedberg, Josef Hagberg, Allan Helmersson, B Svensson, Siv Blad, Bengt A Hedman, Maj-Lis Åhlander Tredje raden Tore Haglund, Sture Claesson, Laila Magnusson, Dagmar Bergkvit, Eva Jonsson och Britt-Inger Lingvall Hedman

Allmänheten

Vi får en jämn ström av mail med information från allmänheten som ytterligare tillför samlingarna värdefulla uppgifter om personer, företeelser och historia kring samlingarna.