Historik

Initiativet till bildandet av DiBiS Ideella förening startade med en förstudie genomförd år 2003 vilken bekostades av det dåvarande Landsbygdsprojektet.

I förstudien konstaterades att en digitalisering och ett offentliggörande på Internet av Söderhamns gemensamma kulturhistoriska bildskatter fick förutsättningslöst stöd från hembygdsrörelsen och de offentliga arkiven i Söderhamns kommun. Även museiföreningar, intresseföreningar och ett stort antal privata arkiv anslöt sig omgående till projektet.

Mellan åren 2004 och 2008 ägdes projektet av Söderhamns Kommun och leddes av den dåvarande Kultur- och Fritidsnämnden. Verksamheten startade i liten skala och var vid den tiden lokaliserad till Söderala med sysselsättning för sex personer.

I november 2007 offentliggjordes de första 17.000 bilderna på Internet.

Stöd DiBiS arbete! Bli medlem i DiBiS ideella förening

Den ekonomiska föreningen DiBiS Produktion startades våren 2008 som en naturlig följd av att projekttiden i Kultur- och Fritidsnämndens regi var till ända. Arbetet delades mellan den ideella föreningen och DiBiS Produktion på så vis att digitaliseringsarbetet tillföll den ekonomiska föreningen medan ansvaret för forskningen kring bildskatterna förlades till DiBiS Ideella Förening.