Johan Andersson

1853-09-27 – 1921-04-03

Fotografen Johan Andersson, som var verksam från och med slutet av 1870-talet, hade en ateljé i korsningen Grindvägen/Industrispåret till Sandarne Industrier. Han efterträddes av sin dotter Hanna, gift med en handlare Arne Larsson. Hur länge hon hade ateljén öppen vet man inte säkert, men det torde ha varit till omkring 1920.


Johan Anderssons Ateljé i Sandarne. Gissningsvis är det dottern Hanna som står på trappan till ateljén. I så fall borde fotot vara taget kring 1920.

Johan Andersson annonserade flitigt i tidningen Helsingen.
Här är ett exempel:

FOTOGRAFI Undertecknads fotografiateljé vid Sandarne behålles under denna månad öppen för porträttering endast söndagar, fredagar och lördagar. Beställning av vyer emottages och utföres till de billigaste priser.
Vyer över Söderhamns stad finns till salu i herr G.W. Anderssons Bosättningsmagasin.
Sandarne den 8 juli 1880.
Johan Andersson

En annons från 20 maj 1893:

Fotografier vackra och väljorda till billiga priser tages å Sandare fotografiatelier.
Johan Andersson

Information från "Yrkesfotografer i Söderhamn med omnejd 1860-1991".
Studiecirkel – Söderhamns kameraklubb 1991.
Sammanställd av Sture Claesson