Erik Hugo Andersson

1924-04-18 - 1980-07-26

En bortglömd mästerfotograf! Så rubricerades en artikel i Hälsinge Kuriren 1981. Artikeln gällde Hugo Andersson från Hagaborg i Norrala.och den som skrev var Hugos bror Albert Andersson. Albert medverkade i tidningen med ett flertal artiklar under många år och ibland kom Hugos porträtt av gamla norralabor till användning i artiklarna. Båda bröderna är sedan länge borta. Hugo var född 1924 och avled 1980. Han bodde i Norrala med undantag för de sista åren då han bodde i Söderhamn.

Det fotografiska arkiv som han efterlämnade omfattar allt från glasplåtar, negativ till en stor samling påsiktsbilder.

Under åren 1941 till 1949 medverkade Hugo Andersson flitigt i tidskriften FOTO med artiklar och tävlingsbidrag. Flera diplom underskrivna av Lennart Bernadotte som då var redaktionell och konstnärlig ledare för FOTO har hittats i Hugo Anderssons kvarlåtenskap.

I FOTO nr 12 - 1943 har Hugo en halvsidesbild av Norrlandsvinter som illustration till en artikel av honom med rubriken "Vintern och kameran". I nr 6, 1944 har han en fototeknisk helsidesartikel med rubriken "Plåtkamera - porträttkamera". I nr 6, 1944 har han en kortfilm "Ett fatalt misstag" i sju scener med den ingalunda okände hembygdsforskaren Anders Olof Nilsson som ensam agerande på de sju bilderna. I nr 9 1944 skriver han en tvåsidig artikel med rubriken "På nära håll" illustrerad med egna bilder.

I ett litet fotolaboratorium inrymt i en garderob i hemmet experimenterade Hugo med framkallning och kopiering. Hans lust att experimentera resulterade också i artiklar i Nordisk Tidskrift för Fotografi 1956 och 1957.

Sammanställt av Thommie Nord