Karl Oskar Wilhelm Jansson

1894 - 1975

Karl-Oskar Wilhelm "Wille" Jansson föddes i Ljusne den 4/7 1894 där han också växte upp. Hans mor var Märta Jansson, även kallad "Väv-Marta". Hon var lärarinna vid husmodersskolan som fanns i Ljusne en gång i tiden.

Wille Jansson gifte sig den 5/12 1936 med Olga född Mattsson, som enligt uppgift kom från Värmland. De byggde sig ett eget hus i Myrbacka där de bodde fram till 1970 då bostadsadressen blev Bäckängsvägen 15 i Ljusne.

Wille Janssons intresse som amatörfotograf verkar ha startat tidigt, redan när han var i 20-årsåldern. Bilderna och motiven innehåller en professionell prägel. En stor del av motivkategorierna är personbilder av ortsbor, grupporträtt tagna vid olika festligheter och sammankomster i Ljusne. Av bilderna att döma verkar Wille Jansson varit en efterfrågad fotograf vid tillfällen då familjer och vänner samlades, ofta runt kaffebordet i hemmen. Bilderna är tagna på 1920, 1930- talet och en bit in på 1940-talet.

2000 glasplåtar och bilder finns numer arkiverade hos Ljusne Bruksmuseum, som också registrerat bildmaterialet. Bilderna är också delvis identifierade av museet och en studiecirkel i PRO under 2011.

1 796 bilder finns i dagsläget inlagda i DiBiS- arkivet.

Wille Janssons fotografiska livsgärning efter 1940-talet, efterkrigstiden och in i modern tid förefaller till synes vara outforskad enligt källor som tillfrågats.

Under sitt yrkesverksamma liv arbetade Wille Jansson som elektriker vid elavdelningen vid Ljusne Woxna AB i Ljusne. Där svarade han för skötsel av elektrisk utrustning, bland annat till företagets eldrivna lok som fanns en gång i tiden. Wille Jansson avled den 1/8 1975.

Ljusne i november 2012
Bengt-Göran Källman