Bernt Magnus Fogelberg

1925-06-16 – 2008-05-06

Bernt Fogelberg var född 1925 i Ala, Ljusne. Familjen flyttade 1937 upp till Stocka i samband med att hans far Vidar Fogelberg blev anställd som brädgårdsfaktor vid sågverket där.

I den här samlingen i DiBiS- arkivet finns för närvarande 80 bilder av Bernt Fogelberg. Motiven är från olika bostadsområden kring sågverket i Ala. Bilderna är från 1950 och 1960-talet och de senaste är från 1980-talet då flera av husen revs några år efter. Flera bostäder och byggnader som visas i bildarkivet är i dag borta, och samhällsbilden i Ala har förändrats markant sedan bilderna togs. Det gör bildmaterialet till en värdefull dokumentation. Fotografierna har Bernt tagit när han varit på besök i Ala och är numer förvaltade, registrerade och identifierade hos Ljusne Bruksmuseum.

Bernt Fogelberg är väl egentligen mest känd för sina fotografier av båtar. Det sägs att han var båtolog nästan från födseln, långt innan han visste vad ordet betydde. I Stocka kom han tidigt i kontakt med hamnen där. Under krigsåren ritade han av alla fartyg han såg och när han några år senare flyttade till Stockholm skaffade han en Leica kamera. Med den fotograferade han i det närmaste alla fartyg han såg, vare sig de låg på land eller i vattnet. Bernt kom tidigt i tjänst hos Neptunbolaget i Stockholm och stannade där under hela sitt yrkesverksamma liv. På sina semestrar finkammade han hela Sverige på jakt efter båtar, stora som små, och resorna utsträcktes snart både till Finland och till Norge. Alla som kom i kontakt med Bernt vet att han med stor glädje delade med sig av sina bilder och åtskilliga båtologer har bilder från Bernt i sina samlingar. Hans bilder har även publicerats i ett flertal skrifter och böcker med maritim anknytning.

Bernt Fogelberg var som nämnts en hängiven båtolog och var tillika en av de som startade Klubb Maritim i Sverige. Han valdes 1963 till Stockholmsavdelningens förste ordförande.

Bernt Fogelbergs fotosamling inköptes av Sjöhistoriska museet 2003. Samlingen innehåller c:a 100 000 svart-vita foton. I samlingen ingick också ett mindre antal arkivhandlingar, främst trycksaker rörande Neptunbolaget. Fotografierna håller för närvarande på att registreras i Sjöhistoriska muséets databas.

Ljusne i oktober 2012
Bengt-Göran Källman