Maråker

Maråker har, liksom många orter längs den gamla kustvägen, sina rötter från järnbrukens storhetstid under 1700-talet. Smedjan i Maråkers Bruk låg intill Marbäck, där det nuvarande badhuset ligger. Den första kyrkan i Maråker uppfördes 1662, men den liksom allt annat efter kusten blev offer för ryssarnas lågor. Den andra kyrkan stod färdig 1760. Den tredje kyrkan invigdes 1837 av ärkebiskopen Johan Olof Wallin. Dess inventarier och kyrkklockor var skänkta av familjen Axel Beskow, som då var ägare till Ljusneverken. 1910 revs kyrkan och inventarierna överfördes till kyrkan i Ljusne. Timret användes till att bygga den nuvarande herrgården. Skolan i Maråker är den äldsta skolan i Söderhamns Kommun. Den mest kända eleven är Jonas Söderblom - Nathan Söderbloms far.

Idag år 2007 är Maråker en idyllisk liten by med ett 30-tal enfamiljsvillor, ett 80 invånare. En populär by att bo i men utan egna arbetstillfällen förutom några få småföretagare. Utöver Kustbyarnas egna tillställningar arrangeras under sommaren kyrkhelg med gudstjänst vid klockstapeln i Maråker samt sedvanlig midsommarfest vid gamla skolan. Föreningshuset som ligger efter Jungfrukustvägen äges av Intresseföreningen.

Rune Ekengren