Per Johan Lundgren

1889-08-23 - 1974-05-10

Fotografen och bonden Per Johan Lundgren.

Hans far Per Olov Lundgren, född den 26 februari 1849, död 1922. Gift trettondagen 1888 med Anna Britta Englund, född 1853.

P J Lundgren, född i Skogsböle, på bondgården Slarsta 1889 den 23 augusti. Död 1974 den 10 maj. Gift 1915 den 18 juli, med Anna Maria Hedblom, född 1889 den 9 november, i Mo församling. Död 1947 den 29 maj.

I äktenskapet föddes flickebarnet Ingrid Maria, 1916 den 16 april, gift med bondsonen Gustav Hilding Eliasson, född 1912 den 21 april, från Ovanåkers kyrkoförsamling.

Fotografen och den blivande hustrun träffades genom att Anna Maria hade tjänst på restaurang Skogsbaden, som var belägen i Lötbacken.

Hemmanet Slarsta 2:4, bestod av åkermark, myrmark i anslutning till Lövtjäratjärnen, skogsmarken fanns på Slarstaberget, förutom den fäbodskog som låg vid Bölefäbodar. På gården fanns bebyggelse såsom mangårdshus och ekonomibyggnader för hästar, kor, grisar och höns.

Bondgården Slarsta

Bebyggelsen i Slarsta före innan mangårdsbyggnaden till vänster flyttades till före detta Herman Wibergs. Gården flyttades av landsfiskal Herman Westlund, som hade tjänst i Skog mellan 1915- 1926. Vilka människorna på fotot är har inte kunnat fastställas.

P J Lundgren, var en sann nykterist och var medlem i ortens nykterhetsförening, som från början var Blåbandsföreningen. Under kyrkoherde Samelius tid fick ungdomar samlas i prästgården varje söndagseftermiddag för möten. Trots sin ungdom kunde P J Lundgren hålla nykterhetsföredrag för de församlade ungdomarna. Templet 1919 Vega, som bildades den 8 mars 1908 var nästa nykterhetsorganisation i Skog, som han ägnade sitt intresse åt. P J Lundgren var en av de drivande krafterna inom föreningen och deltog ständigt i deras mötesverksamhet, även inom arbetarrörelsen hade han sitt intresse. Kyrkans verksamhet ägnade han också sina tjänster.
Under större delen av sitt liv var han bosatt på fädernegården i Slarsta. Men 1959 flyttade han till sin dotter som tidigare bosatt sig på Skogs församlings prästboställe.

Gården Slarsta låg ett flertal kilometer från den centrala delen av samhället och P J Lundgren hade därför lång väg till samhällets olika serviceenheter. Någon bil var han inte ägare till, men sin cykel den använde han flitigt på sommarhalvåret och när vintern kom såg man honom komma åkande på sin sparkstötting.

Bonden P J Lundgren, var en drömmare som inte hade så stort intresse av att arbeta med jorden, skogen och djuren. Det var hustrun Anna Maria som däremot hade det stora intresset för att jordbruket sköttes på rätt sätt. Jordbruket var tungarbetat i och med att åkermarken var uppdelad i små stycken samt att ekonomibyggnaderna var omodernt byggda. Det var lång väg att frakta mjölken fram till den plats där mjölkbilen kunde hämta den.

Fotografen P J Lundgren, hade ordnat eget mörkrum i fastigheten där han bodde. Hans stora intresse var att fotografera. Att vandra med kameran i naturen var hans stora glädje. Han gjorde även porträttfotograferingar åt befolkningen i bygden. Många är de konfirmationsklasser som han har porträtterat. Vanligt var det förr i tiden att konfirmanderna enskilt åkte till Slarsta för att bli avporträtterad. Problemet med P J Lundgren var att det var så svårt att få de tagna porträtten färdigställda. Den teknik som vid fotografering användes på den tiden var glasplåtar i och med att framställa negativ på film inte var framtaget än. Foton framtagna med glasplåtar anses än idag vara den bästa tekniken för att få god kvalitet på sina fotografier.

P J Lundgren efterlämnade flera tusen glasplåtar, som till en början förvarades på kommunalkontoret i Skog. Efter kommunsammanslagningen flyttades de över till Söderhamn, kopior på fotografierna finns förvarade på biblioteket i Söderhamn.

Stråtjära i mars 2007
Karl Erik Laurin