Lars Enar Dunderberg

1901 - 1974

Föddes 1901 i Tönnånger, Skog socken. Han var den äldste i en syskonskara om fem barn. Fadern Lars och modern Anna, försörjde sig huvudsakligen genom jord- och skogsbruk på den egna gården i Tönnånger.
Enar gifte sig 1928 med Dagny från granngården i Tönnånger. De fick två barn - Anna och Margareta. De byggde ett hus i utkanten av byn där Enar hade fått överta en del mark från sin far. Försörjningen kom i huvudsak från skogsbruk, men de hade under 30- och 40-talen även en del djur.

Redan tidigt var Enar väldigt intresserad av tekniska ting, och skulle säkert i en annan tid ha velat studera till ingenjör eller liknande. Nu blev det inte så. Som den äldste sonen förväntades han istället att så småningom ta över familjegården i Tönnånger.

Det tekniska intresset gjorde att han gärna byggde diverse mekaniska och elektriska apparater. Detta fortsatte under hela livet. Redan på 20-talet byggde han sin första kamera. Det var en enkel konstruktion som i stort sett bestod av en ljustät trälåda med en glaslins över ett hål i en av väggarna. En ljuskänslig glasplåt sattes in i lådan varefter man släppte in ljuset genom att helt enkelt ta bort linsskyddet under ett visst antal sekunder. Som alla förstår, blev exponeringstiden ganska lång, varför både kamera och motiv måste vara absolut stilla . Denna kamera har förmodligen använts för att ta en del av bilderna i denna samling. Tyvärr visade Enar ett visst mått av dåligt omdöme då han lät sina barnbarn leka med kameran under 50-talet. Så av den första kameran finns ingenting kvar. Enligt uppgift byggde han under 20-talet även en radio (kristallmottagare) som fortfarande finns kvar i Tönnånger.

1956 gjordes de första provsändningarna med TV i Sverige. En av de första TV-mottagarna i Norrland och den allra första i Skog socken, inköptes redan 1957 av Enar. För att kunna ta emot TV från sändaren i Stockholm, reste han en 18 meter hög mast som hade 4 våningar med antenner. Trots detta var bilden inte särskilt bra. Det blev väldigt ofta "myrornas krig" i stället för ett av de fåtaliga program som sändes på kvällstid vissa dagar i veckan. Men TV var ju väldigt nymodigt på den tiden, och folk från hela bygden vallfärdade till Enar och Dagny för att om möjligt få se svartvita rörliga bilder i en 17 tums TV. Rekordet i antal besökare lär ha varit 49 personer samtidigt!

Enar levde hela livet I Tönnånger, till sin död 1974.

Nedtecknat i Januari 2007 av ett av fem barnbarn till Enar och Dagny.

Göran Carlsson