Mathias Jonathan Gisselsson

1874-12-28 - 1950-11-13

Nathan Gisselsson född i byn Hamre i Trönö 28/12 1874. Han var en framstående porträttfotograf med atelje bl a på Nygatan i Gävle. Han dokumenterade också människor och miljöer i hembygden, Trönö under flera decennier efter förra sekelskiftet. Han var en glad och social person med stort umgänge, men gifte sig aldrig och hade inga barn. Han bodde på Sunnanåkers ålderdomshem i Trönö under de sista åren av sitt liv och hans tillhörigheter auktionerades efter hans död den 13/11 1950, ut av kommunen. Tack vare ett par av hans släktingar finns många av hans glasplåtar kvar och har skänkts till Trönö hembygdsförening.

Birgit Lundgren