Söderhamns Museiförening

Det första initiativet till skapande av ett museum i Söderhamn togs av byggmästare Anders Nisser 1910. I samband med ett möte i Söderhamns Hantverksförening 1911 kom ett antal intresserade överens om att bilda en fornminnesförening, Året därpå genomfördes det första sammanträdet, där man bildade en styrelse och antog stadgar till den nya föreningen. Man diskuterade också lokalfrågan. Ett förslag väcktes att försöka förvärva den s k Vattenmangeln till blivande museibyggnad. Denna, byggd 1748, var det gamla Borrhuset, som tillhört gevärsfaktoriet och, som tillsammans med Rustkammaren är de byggnader, som återstår av gevärsfaktoriet. Borgmästare Sonesson var en av de drivande i föreningen och han köpte helt sonika Borrhuset och lät renovera det för egna medel. Kostnad ca 32000 kr. En avsevärd summa på den tiden. Skapandet och genomförande av museiverksamheten alltsedan dess har alltså varit privata satsningar och ideellt arbete.

Hösten 1913 inköptes från Edsbyn en samling föremål, som kom att bilda grundstommen i det nya museet.

År 1923 skänkte några Trönöbor den sk Bosjösågen och en skvaltkvarn till museet. Styrelsen försökte i många år erhålla medel att flytta dem till Söderhamn, men inte förrän 1948 kunde flyttningen verkställas, tack vare att Söderhamns Verkstäder bekostade kalaset. Byggnaderna ställdes upp vid  Tullmjölkvarnen.                                                                                       

Kvarnen, som är från mitten av 1700-talet, skänktes till Söderhamns stad 1938 för att disponeras av museiföreningen. Medel för att renovera Kvarnen samlades ihop under en lång tid men inte förrän 1971 kunde den nyrestaurerade Kvarnen invigas och tas i bruk och användas för utställningar, kaferörelse, föredrag och andra aktiviteter.

Föreningen Söderhamns Museum har under åren varit den ansvarige för verksamheten och för vården av den omfattande samlingen av gamla föremål. Från och med år 2000 är en uppdelning av verksamheten genomförd på så sätt att kommunen ansvarar för verksamheten och drift och underhåll av byggnaden och museiföreningen ansvarar för vård av föremålen.  Verksamheten har under senare år ökat med nära samverkan med skolorna. Ca tre utställningar per år  genomförs. Vidare har föremålen fått ändamålsenliga förrådslokaler och datadokumentation har genomförts.