Söderhamns Kust och Skärgårdsförening - Blandad samling

Om Söderhamns Kust och Skärgårdsförenings bildsamling.

En viktig uppgift för Söderhamns Kust och Skärgårdsförening, alltsedan starten 1981, har varit att samla in och ta vara på bilder som berättar om Söderhamns kustområde och skärgård, dess befolkning och verksamhet, utveckling och förändring. Att det nu finns ett stort bildarkiv i föreningens ägo beror till stor del på en av initiativtagarna och eldsjälarna, Sven Nordlund. Hans systematiska arbete med efterforskning och insamling av gamla bilder, som han höll på med ända till sin död, har varit av stort värde för att göra det möjligt att få tillgång till denna typ av bilder. Sven hade mycket stor kännedom om Söderhamns skärgård och dess historia. Han ledde många studiecirklar genom TBV som inspirerade många att delta i detta viktiga arbete.

En viktig del av föreningens bildsamling utgörs även av bilder från redarsläkten Brolin i Stugsund. Dessa bilder på båtar, sjöfart och fritidsverksamhet i skärgården har ställts till föreningens förfogande av Lars Brolin, Stugsund.

Några övergripande områden som bilderna omfattar är:

* Båtar, kust- och skärgårdssjöfart och varvsverksamhet.
* Sågverksindustri och utskeppning.
* Yrkesfiske och fiskelägen.
* Fritids- och nöjesverksamhet i skärgården.
* Kustorternas liv i helg och söcken.

Vår förhoppning är att, när våra bilder är utlagda, det skall gå att hitta intressant skärgårdshistoria i dessa bilder. Vi hoppas också fortfarande att aktivt intresserade hör av sig med ?nya? bilder som rör Söderhamns kust och skärgård.

Sture Claesson