Söderhamns Kust och Skärgårdsförening

I mitten av december 1981 bildades "Söderhamns skärgårds hembygdsförening" som sedan blev "Söderhamns kust- och skärgårdsförening". På nyåret 1982 kunde man läsa i tidningen:

"?Redan efter drygt två månader har den nya föreningen Söderhamns kust- och skärgårdsförening samlat över 500 medlemmar. Nu jobbar man för högtryck med att dra upp riktlinjerna för det kommande verksamhetsåret.

I de antagna stadgarnas första paragraf står följande:

Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Ge utrymme för den bofasta och yrkesbedrivande befolkningens behov. Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och fritidsverksamhet för alla. Bevara skärgårdens kulturvärden. Värna om känsliga naturområden. Sprida information och kunskap om skärgårdens natur och kultur. Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer samt stimulera till initiativ som gagnar kusten och dess utveckling.
Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet för Hembygdsvård och Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

De som tog itu med detta arbete var bland andra ordförande Agne Eriksson, kassör Sven Nordlund och sekreterare John Erik Klaar. Samtliga dessa tre är nu borta, men arbetet med att uppfylla föreningens stadgar fortgår alltjämt med full kraft och med ständigt nya projekt. För närvarande är det iordningställande av uthuset som hör till fiskarmuseet på Öster i Söderhamn samt det stora arbetet med Svartsundsrännan under ledning av Lennart Andersson som gäller.

Skärgårdsföreningen har också under åren organiserat många turer med skärgårdsbåtarna, ofta med Sven Nordlund som ciceron.


Sven Nordlund i Storjungfruns kapell 1983, när han berättar för utflyktsdeltagarna om öns historia. FOTO: Sture Claesson

En annan viktig uppgift som föreningen under sina 25 år jobbat med är studier av skärgården och dess befolknings utveckling och förändring genom tiderna. Det har resulterat i en stor samling bilder och textmaterial som finns i föreningens arkiv. Att detta arkiv är så omfattande beror mycket på Sven Nordlunds systematiska arbete med insamling, forskning och inte minst hans egen kännedom om Söderhamns skärgård. Sven ledde många studiecirklar och inspirerade många att också delta i detta viktiga arbete. Ett arbete som fortfarande är lika angeläget och som gör att föreningen också samarbetar med föreningen DiBiS för en kommande bilddatabas.

Mer om Söderhamns kust- och skärgårdsförening hittar du på föreningens hemsida:
http://www.skargardsforeningen.se/

Sture Claesson